ความรู้เบื้องต้นเกียวกับโรงแรม
(็HTM102-58)

ให้หาประวัติความเป็นมาของโรงแรม